Regeneracja układów plastyfikujących

Regeneracja układów plastyfikujących

Oferujemy naprawy oraz regenerację cylindrów oraz ślimaków wtryskowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod utwardzania i nakładania stosownych powłok, zregenerowane elementy mają dużą odporność mechaniczną, co zapewnia długi okres ich eksploatacji. W zależności od typu przetwarzanego tworzywa wykonujemy napawania o różnych stopniach odporności na ścieranie i korozję, zarówno ślimaków azotowanych jak i hartowanych. Możliwość regeneracji jest uzależniona od stopnia zużycia układu.
 

Metody regeneracji

 

​Regeneracja poprzez powiększanie średnicy (honowanie) 

W celu zregenerowania zużytego cylindra bimetalicznego lub azotowanego możliwe jest powiększenie jego średnicy wewnętrznej przez usunięcie warstwy wewnętrznej, a następnie przeszlifowanie. W przypadku cylindra azotowanego korzystne jest następnie wykonanie azotowania gazowego, dzięki czemu uzyskuje się warstwę utwardzoną o głębokości 0,4 - 0,6 mm zapewniającą większą trwałość. Konieczne jest wówczas zwiększenie średnicy ślimaka (poprzez napawanie) odpowiednio do nowej średnicy zregenerowanego cylindra.

Regeneracja poprzez tulejowanie 

W niektórych przypadkach możliwa jest regeneracja części końcowej cylindra azotowanego poprzez tulejowanie strefy przesuwu zaworu. Zabieg polega na usunięciu warstwy wewnętrznej cylindra w strefie największego zużycia i zastąpieniu jej tuleją. Następnie cylinder poddaje się azotowaniu gazowemu, szlifowaniu i wygładzaniu, co zapewnia szczelność, zwartość i trwałość połączenia.
 

Herzog
Negri Bossi
BrixiaPlast
Cosberg
Guzzini
Sytrama