Technologia mikrospieniania FMC®

Technologia mikrospieniania FMC®

Od dziś technologia spieniania tworzyw staje się prosta.

Technologia FMC®  od NEGRI BOSSI polega na wprowadzaniu do uplastycznionego materiału azotu pod ciśnieniem 40bar. Azot doprowadzany jest bezpośrednio przez osiowy otwór w ślimaku, na którym w strefie dozowania zainstalowane są specjalne dysze dostarczające gaz do uplastycznionego tworzywa. Dzięki takiej konstrukcji, podczas całej fazy plastyfikacji, gaz dostarczany jest w tym samym punkcie i w tym samym momencie plastyfikacji. Wpływa to na stabilność stopnia spieniania materiału przy wykorzystaniu maksymalnych, dostępnych objętości wtrysku na wtryskarce.​

Budowa układu

Proces FMC® sterowany jest bezpośrednio ze sterownika wtryskarki Negri Bossi i zsynchronizowany jest z fazą plastyfikacji materiału. Sterownik daje możliwość ustawienia stopnia spieniania w zależności od potrzeb ze strony produktu i celu jaki chcemy osiągnąć.

Technologię FMC® możemy zastosować do różnych materiałów termoplastycznych używając ślimaków o profilach jak przy przetwórstwie bez technologii spieniania. Technologia FMC® pozwala także na spienianie azotem ciekłego silikonu LSR co czyni ją innowacyjną w skali światowej. Zastosowanie spieniania azotem, zarówno w przypadku tworzyw termoplastycznych jak i ciekłego silikonu LSR daje duże możliwości zastosowań w produkcji medycznej w której azot jest gazem akceptowalnym.

 

Zalety wykorzystania FMC®:

- zmniejszenie masy: mniej zużytego materiału
- zmniejszenie lepkości podczas fazy wtrysku
- zredukowanie siły zwarcia dla detalu
- skrócenie czasu cyklu (zmniejszenie czasu chłodzenia)
- stabilność wymiarowa detali


 
 


 
Bazowe komponenty:
➢ Butla z Azotem
➢ Zawór proporcjonalny gazu
➢ Ślimak z dyszami (łatwy do zamiany z rozwiązaniem standardowym)
➢ Dysza zamykana

 
 
 
Herzog
Negri Bossi
BrixiaPlast
Cosberg
Guzzini
Sytrama